Vibez Factory Privacy Verklaring

Algemeen
Vibez Factory, gevestigd aan Korenmarkt 1, 4318EE, Brouwershaven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Deze privacy verklaring is het laatst bijgewerkt op 03 januari 2023 en voldoet aan de gestelde voorwaarden, eisen en verplichtingen zoals gesteld in De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Contactgegevens
VIBEZ FACTORY
Korenmarkt 1, 4318EE, Brouwershaven
Telefoon: +31 (0)111-446444
www.vibezfactory.nl
Functionaris Gegevensbescherming
JMWL Kotoun (eigenaar) is de functionaris gegevensbescherming van Vibez Factory en te bereiken via e-mail en/of bovenvernoemd telefoonnummer.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Vibez Factory verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam - Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat we (tijdelijk) gebruikmaken van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@vibezfactory.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Vibez Factory verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Vibez Factory analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Vibez Factory verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Geautomatiseerde besluitvorming
  Vibez Factory neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Vibez Factory) tussen zit.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Vibez Factory bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld. Wij hanteren voor alle bovengenoemde gegevens een bewaartermijn van maximaal 1 jaar of beperken deze tot de totale tijd inclusief voorbereiding en service (aftersales) die van toepassing / noodzakelijk zijn voor een activiteit (bijvoorbeeld een kortstondig eenmalig event) of eenmalige multimedia opdracht. (persoons)gegevens van opdrachtgevers waar wij tenminste 2 opdrachten per jaar voor uitvoeren, blijven doorlopend bewaard tot maximaal 1 jaar na factuurdatum van de laatste opdracht.
  Aanpassen/uitschrijven voor onze (digitale) nieuwsbrief diensten: Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Verstrekte e-mail adressen worden nooit aan derden verstrekt zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming.
  Wettelijk verplicht te bewaren gegevens zoals die wij mogelijk nodig hebben voor onze belastingaangifte worden niet langer bewaard dan de wettelijke verplichting met een minimum van 1 jaar.
  Delen van persoonsgegevens met derden
  Vibez Factory verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Wanneer actief op een van de Vibez Factory webite(s) en/of aanverwante domeinen gebruikt Vibez Factory alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vibez Factory en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar post@vibezfactory.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Vibez Factory wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteit Persoonsgegevens
  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Vibez Factory neemt de bescherming van jouw (prive)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via e-mail en/of bovenvernoemd telefoonnummer.

  Algemene Info

  E-mail: Klik hier

  KVK nr: 62747789

  BTW nr: NL001709059B26

  Alg. Voorwaarden: Lees hier

  Adres: Korenmarkt 1, 4318EE

  Brouwershaven (Zeeland, NL)

  Telefoon: +31 (0)111 446444

  Mobiel: +31 (0)6 3422 2237